Pracownicy Katedry

 

Kierownik Katedry
dr hab Anna Bączkowska, prof. nadzw.
Pl. Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz
telefon: 52/ 348 78 21
e-mail: ab@ukw.edu.pl

Zakład Komunikacji Językowej

Pracownia Dyskursu Medialnego i Interkulturowego

 

 


dr hab. Grażyna Sawicka, prof. nadzw.
Pl. Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz
tel. telefon: 52/ 348 78 21
e-mail: grazkasaw@wp.pl

 

Zakład Teorii Języka i Mediów

 

prof. dr hab. Elżbieta Laskowska
Pl. Kościeleckich 8
85 - 033 Bydgoszcz
tel. telefon: 52/ 348 78 21
e-mail: laskowskae@poczta.onet.pl

Zakład Komunikacji Językowej

dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. nadzw.
Pl. Kościeleckich 8

85-033 Bydgoszcz

tel. 52 348 78 21, 52 341 93 19

e-mail: mariusz.zet@gazeta.pl

 

Pracownia Dyskursu Medialnego i Interkulturowego

dr hab. Radosław Sajna
Pl. Kościeleckich 8
85 - 033 Bydgoszcz
tel. telefon: 52/ 348 78 21
e-mail: r.sajna@ukw.edu.pl
www.radoslawsajna.info

 

Zakład Teorii Języka i Mediów

dr Jarosław Reszka
Pl. Kościeleckich 8
85 - 033 Bydgoszcz
tel. telefon: 52/ 348 78 21
e-mail: j.reszka@express.bydgoski.pl

Zakład Teorii Języka i Mediów

dr Wiesław Czechowski
Pl. Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz
tel. telefon: 52/ 348 78 21
e-mail: wczechow@ukw.edu.pl

 

Zakład Komunikacji Językowej

dr Dominika Popielec
Pl. Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz
telefon: 52/ 348 78 21
e-mail: dominika@popielec.pl

Pracownia Humanistyki 2.0

dr Monika Siwak-Waloszewska
Pl. Kościeleckich 8

85-033 Bydgoszcz
telefon: 52/ 348 78 21
e-mail: monikasiwak@poczta.onet.pl

Zakład Teorii Języka i Mediów

 

mgr Roman Pawlak
Pl. Kościeleckich 8
85 - 033 Bydgoszcz
tel. telefon: 52/ 348 78 21
e-mail: romanpawlak@radiopik.pl

 

Zakład Teorii Języka i Mediów

mgr Krzysztof Chmielewski
Pl. Kościeleckich 8

85-033 Bydgoszcz

tel. 52 348 78 21 

e-mail: larpowisko@gmail.com

 

Pracownia Humanistyki 2.0

mgr Piotr Milewski
Pl. Kościeleckich 8

85-033 Bydgoszcz

tel. 52 348 78 21 

e-mail: piotr.milewski@funreal.pl

 

Pracownia Humanistyki 2.0

mgr Piotr Pieńkowski
Pl. Kościeleckich 8

85-033 Bydgoszcz

tel. 52 348 78 21 

e-mail: flipper@ukw.edu.pl

 

Pracownia Humanistyki 2.0

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60