specjalności w 2016/2017

Zapraszamy do studiowania nowych specjalności

Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej uruchomiła dwie nowe specjalności:

studia pierwszego stopnia:

 • DZIENNIKARSTWO SPORTOWE

Specjalność „dziennikarstwo sportowe” to propozycja dla tych, którzy interesują się sportem, a jednocześnie chcieliby pracować w redakcjach, łącząc w ten sposób swoje pasje dziennikarskie i sportowe. Przygotujemy Cię do pracy w zawodzie dziennikarza sportowego, oferując zajęcia praktyczne oraz teoretyczne, które pomogą Ci stać się fachowcem, zdolnym do pracy w redakcjach sportowych różnego typu. Poznasz nie tylko tajniki warsztatu dziennikarza - w tym komentatora sportowego, ale także zapoznasz się z historią sportu i ruchu olimpijskiego, terminologią sportową, zasadami wykorzystania marketingu w sporcie czy też nowych mediów do promocji zdrowego trybu życia itd. W ramach specjalności studenci nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne poprzez realizację następujących przedmiotów:

 • Historia sportu i ruchu olimpijskiego
 • Warsztat prasowy dziennikarza sportowego
 • Język i terminologia sportowa
 • Komunikowanie w sporcie
 • Komentarz sportowy w radiu i telewizji
 • Prawo sportowe
 • Zasady wymowy wybranych języków obcych
 • Nowe media i promocja zdrowego trybu życia
 • PR i marketing w sporcie

-------------------------------------------------------------------------------------

studia drugiego stopnia (specjalność dwujęzyczna):

 • DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE I NOWE MEDIA / INTERNATIONAL JOURNALISM AND NEW MEDIA

Specjalność przygotowuje do pracy w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych środkach masowego przekazu, a także w zagranicznych mediach polonijnych (zarówno tradycyjnych, jak i tych działających online). W trakcie studiów student uczy się czytać teksty anglojęzyczne ze zrozumieniem oraz rozumieć wypowiedzi ustne w języku angielskim (przekazy telewizyjne i radiowe) uwzględniając różne akcenty (brytyjski, amerykański, australijski). Program specjalności przygotowuje studenta do redagowania tekstów politycznych i społecznych (reportaży, sprawozdań) w oparciu o media anglojęzyczne oraz do przeprowadzania wywiadów w języku angielskim. Absolwent zna język angielski na poziomie zaawansowanym, potrafi zdobywać informacje w języku angielskim, a także krytycznie je analizować i weryfikować ich obiektywność. Absolwent potrafi rzetelnie i obiektywnie relacjonować wydarzenia i przekazywać informacje z zagranicy odbiorcom polskim oraz informacje z Polski odbiorcom anglojęzycznym niezależnie od swych poglądów, potrafi też podmiotowo traktować odbiorcę, pozostawiając mu prawo do własnych poglądów i oceny informacji. Specjalność daje możliwość zapoznania się ze specyfiką mediów anglojęzycznych oraz nowych mediów (portali społecznościowych, dziennikarstwem online), z prawem międzynarodowym, anglojęzycznymi przekazami telewizyjnymi, radiowymi i prasowymi, a także wyposaża studenta w informacje dotyczące stosunków międzynarodowych, w znajomość podstawowych zasad etyki dziennikarskiej oraz w podstawowe zasady dyplomacji publicznej. Kandydaci powinni znać język angielski na poziomie średnio zaawansowanym (oscylującym wokół poziomu B1, tj. poziom matury z języka angielskiego). 

 

Wybrane przedmioty: 

 • British and American media
 • Critical discourse analysis
 • Media and new media studies
 • News writing, interviewing and reporting
 • Global and alternative media
 • Current international news analysis
 • Online journalism
 • New media, conflicts and environment

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60