Struktura Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej

pl. Kościeleckich 8, pok. 20,21,22,30
85-033 Bydgoszcz
tel. 52 348 78 21

Kierownik Katedry - wakat

  

Zakład Komunikacji Językowej i Społecznej

Kierownik - dr hab. Anna Bączkowska, prof. nadzw.

Pracownicy

 • prof. dr hab. Elżbieta Laskowska
 • dr hab. Iwona Benenowska
 • dr Wiesław Czechowski

 

Pracownia Dyskursu Medialnego i Interkulturowego

Kierownik - dr hab. Anna Bączkowska, prof. nadzw.

Pracownicy

 • dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. nadzw.
 • dr Anna Garczewska
 • mgr Mateusz Włuka - doktorant 

 

Zakład Teorii Języka i Mediów

Kierownik - wakat
Pracownicy

 • dr hab. Radosław Sajna
 • dr Jarosław Reszka
 • dr Monika Siwak-Waloszewska
 • mgr Roman Pawlak
 • mgr Anna Trzcińska
 • dr Dominika Popielec

 

Pracownia Humanistyki Drugiej Generacji

Kierownik - wakat
Pracownicy
 • mgr Krzysztof Chmielewski
 • mgr Marta Tymińska
 • mgr Marek Golonka
 • mgr Piotr Milewski
 • mgr Piotr Pieńkowski
 • mgr Anetta Kuś - doktorantka
 
 
 
 

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60