Rady i Komisje

Rady i Zespoły w Katedrze Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej

kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

Rada Programowa:

Przewodnicząca: dr hab. Anna Bączkowska, prof. UKW

Członkowie:        

prof. dr hab. Elżbieta Laskowska

dr hab. Radosław Sajna

dr Katarzyna Domańska (interesariusz wewnętrzny)

Rafał Walter (student, I MU)

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia:

Przewodnicząca:  dr hab. Anna Bączkowska, prof. UKW

Członkowie:

dr hab. Radosław Sajna

dr Wiesław Czechowski

mgr Roman Pawlak (praktyk)

Monika Szozda (studentka I MU)

Magdalena Dąbrowska (studentka III lic)

dr Katarzyna Domańska (interesariusz)

 

------------------------

kierunek: HUMANISTKA 2.0

Rada Programowa:
Przewodniczący: dr Dominika Popielec 
Członkowie:         
mgr Krzysztof Chmielewski
mgr Anetta Kuś (interesariusz)

dr hab. Anna Bączkowska, prof. UKW

------------------------

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60