Nowa oferta praktyk dla studentów dziennikarstwa

  • 08 lutego 2018

Redakcja Raportu Kolejowego"
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

zgłosiła chęć nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia praktyk dla studentów dziennikarstwa. Redakcja wydaje dwumiesięcznik branży kolejowej oraz  nowy portal, przy tworzeniu których studenci bedą mogli zdobyć ciekawe doświadczenie. Dla zainteresowanych studentów planujemy zorganizować spotkanie, na którym przedstawiciele redakcji przedstawią czasopismo i możliwości, które oferują praktykantom. Więcej informacji juz wktrótce.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60