Aktualności

O nas

Program studiów na kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna" wymaga podejścia praktycznego w nauczaniu. W związku z tym zajęcia prowadzą specjaliści praktycy, którzy uczą warsztatu – prasowego, radiowego i telewizyjnego. W nabywaniu dziennikarskich umięjętności wykorzystujemy wirtualne studio telewizyjne oraz pracownię radiową. Na zajęciach warsztatowych studenci tworzą materiały o różnym charakterze, również takie, które promują działalność Katedry i Uczelni.

Kontakt

mgr Piotr Grenda
pl. Kościeleckich 8, pok. 22
85-033 Bydgoszcz
tel.: 52 348 78 21
e-mail: dziks@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. 52 348 78 21